Hotel „Prag” je sagrađen 1929. godine prema projektu arhitekte Đure Borošića, za Evgeniju Milaćević, suprugu uglednog beogradskog advokata Radomora Milaćevića i njenu sestru Nataliju Marić.