Hotel „Prag” je sagradjen 1929. godine prema projektu arhitekte Djure Borošića, za Evgeniju Milaćević, suprugu uglednog beogradskog advokata Radomora Milaćevića i njenu sestru Nataliju Marić.