Kuća je podignuta 1903. godine; projektovao ju je i u njoj živeo i radio istaknuti arhitekta i profesor univerziteta Nikola Nestorović.