Kuća porodice Perlić, nastala sredinom XIX veka na lokaciji udaljenoj od sadašnje oko 500 metara, preneta je na sadašnju lokaciju 1908. godine zajedno sa šesnaest gradjevina, medju kojima je bila starija kuća sa ognjištem, vajati, mlekara i koš.