Crkveni konak u Topčideru podignut je između 1830. i 1832. godine. Građen je kao veća šumadijska kuća bondručara u duhu tradicije domaćeg profanog graditeljstva.