Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda ovoga maja obeležava 61 godinu svog rada i delovanja na očuvanju kulturnog nasleđa glavnog grada.