Crkva Svetog Duha u Obrenovcu utvrđena je za kulturno dobro 1975. godine.