Palata Penzionog fonda je sagradjena u periodu od 1938. do 1940. godine prema projektu ruskog arhitekte Grigorija Ivanoviča Samojlova.