Palata Ministarstva šuma i ruda i Ministarstva poljoprivrede i voda, danas zgrada Ministarstva za inostrane poslove, jedan je od najreprezentativnijih objekata podignutih u Beogradu izmedju dva rata.