Palata Ministarstva finansija Kraljevine Jugoslavije, danas zgrada Vlade Republike Srbije, sagrađena je između 1926. i 1928. godine.