Zgrada osnovne škole podignuta je 1912-1914. godine, po projektu arhitekte Stevana Savkovića. Građena je opekom u krečnom malteru.