Podignuta je u prvoj polovini XIX veka kao čaršijska gradska kuća dvojne namene, s prizemljem i spratom. Kvadratne je osnove, sa dvoslivnim krovom pokrivenim ćeramidom.