Zgrada je podignuta 1908. godine po projektu arhitekte Branka Tanazevića kao dvospratna gradjevina.