Podignuta je u prvim decenijama XIX veka, u vreme intenzivnog trgovačkog prometa sa Austrijom. Stara mehana, u ono vreme, bila je stecište trgovaca-putnika i meštana.