Prvi Beogradski sajam otvoren je 1937. godine na levoj obali Save, pored zemunskog, tada lančanog mosta. Imao je 14.000 m² izložbenog prostora. Do 1941. godine na Sajmu su priredjivane redovne prolećne i jesenje izložbe i izložbe specijalnog karaktera. Za vreme Drugog svetskog rata svi izložbeni paviljoni bili su pretvoreni u zloglasni koncentracioni logor u koji su deportovani Jevreji, a zatim i drugi naši gradjani, naročito seljaci sa oslobodjene teritorije i pristalice NOP-a.