Škola u Konaticama podignuta je 1869. godine. Koncipirana je kao građevina sa osnovom u obliku izduženog pravougaonika.