Dvospratna stambena zgrada, čiji su vlasnici bili Jovan i Maksim Nikolić, predstavlja jedan od izuzetno malog broja sačuvanih objekata zidanih u srpsko-vizantijskom stilu.