Skip to Content

Blog Archives

Nikolajevska crkva

Podignuta je u periodu od 1745-1752. godine na mestu starije, slamom pokrivene drvene srpske crkve.

0 Continue Reading →

Nikolajevska crkva

Nikolajevska crkva podignuta je u periodu od 1745-1752. godine na mestu starije, slamom pokrivene drvene crkve.

0 Continue Reading →