Zgrada Novog dvora građena je od 1911. do 1922. godine za dvor kralja Petra I Karađorđevića, prema projektu arhitekte Stojana Titelbaha, kao njegovo najznačajnije ostvarenje.