Narodna biblioteka Srbije gradjena je u periodu od 1966-1972. godine, prema projektu arhitekte Ive Kurtovića.