Skip to Content

Blog Archives

Projekat „Nasledje za decu“ na Školskom sajmu kulture „Tržnica ideja“

Projekat „Nasledje za decu“ Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja uzeo je učešće na trećem Školskom sajmu kulture ”Tržnica ideja”

0 Continue Reading →

Projekat: “Nasledje za decu“ Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Pilot projekat „Nasledje za decu“ započet je 2014. godine koji je rezultirao velikim interesovanjem najmladjih učenika osnovnih škola, a na veliko zadovoljstvo učitelja i roditelja.

0 Continue Reading →

Treći ciklus predavanja „Nasledje za decu” u beogradskim osnovnim školama

Počela je treća sezona predavanja koje Zavod za zaštitu spomenika kulture – ustanova kulture od nacionalnog značaja drži osnovcima, a od ove sezone u program predavanja, pored svih spomenika kulture, svih vrsta i kategorija spomenika, uključili smo i arheologiju.

0 Continue Reading →

Predavanje u OŠ „Isidora Sekulić“

Sa početkom nove školske 2015/2016 godine započet i novi ciklus predavanja i održana radionica pod nazivom „Nasledje za decu“ u OŠ „Isidora Sekulić“.

0 Continue Reading →