Dvadest i drugi broj „Nasledja“ izašao je iz štampe decembra 2021. godine.