Prvi memorijalni muzej u Beogradu otvoren je 1963. godine u kući koju je sagradio i u kojoj je živeo i radio vajar Toma Rosandić (1878-1958).