Spomenik vojvodi Vuku Popoviću, rad poznatog srpskog vajara Djordja Jovanovića, nastao je u periodu od 1929. godine, kada je skulptura izlivena u Pragu do 1936. godine, kada je spomenik otkriven u Beogradu