Deset godina posle smrti Moše Pijade (1890-1957) raspisan je opšti jugoslovenski konkurs za izradu spomenika ovom istaknutom političaru, publicisti i slikaru.