Spomenik velikom naučniku i rodoljubu dr Josifu Pančiću (1814-1888), naučniku svetskog glasa i prvom predsedniku Srpske akademije nauka, postavljen je 1897. godine u parku na Studentskom trgu.