Razvoj planinarstva u Srbiji vezuje se za prve naučno-istraživačke poduhvate iz oblasti bioloških, geoloških i mineraloških nauka.