Zgrada Ministarstva pošta je sagradjena u periodu od 1926. do 1930. godine, prema projektu arhitekte Momira Korunovića.