Zgrada Ministarstva pošta je sagrađena u periodu od 1926. do 1930. godine, prema projektu arhitekte Momira Korunovića.