Kuća je podignuta za Milutina Milankovića, profesora Univerziteta, 1927. godine, po projektu arhitekata Svetozara Jovanovića, Petra Krstića i Mihaila Radovanovića.