Fabriku hartije je podigao industrijalac Milan Vapa u periodu od 1921. do 1924. godine.