Nakon pola veka od pojave fotografije u Srbiji, 1903. godine podignuta je prva i jedina zgrada fotografskog ateljea u Beogradu.