Kuća Milana A. Pavlovića izgrađena je 1912. godine prema projektu arhitekte Nikole Nestorovića.