Porodična kuća beogradske slikarke Ljubice Luković, sestre Nadežde i Rastka Petrovića, sagradjena je u periodu od 1928. do 1935. godine kao tipična kuća Profesorske kolonije.