Spomen česma Crkvenac u Mladenovcu podignuta je u Prvom svetskom ratu u čast Škotlandjanki koje su u ratu lečile i negovale ranjenike srpske vojske.