Spomenik sa kosturnicom palim crvenoarmejcima i borcima NOV u bitkama za Beograd, podignut je u Ritopeku oktobra 1946. godine.