Istorijska prošlost manastira Rajinovca, prema podacima kojima danas raspolaže nauka, svojim počecima vezana je za XVI vek, tačnije za 1528. godinu, kada se manastir prvi put pominje u istorijskim izvorima.