Skip to Content

Blog Archives

Manastir Kastaljan

Manastirski kompleks Kastaljan smešten je na istočnoj, šumom pokrivenoj padini Kosmaja prema naselju Nemenikuće.

0 Continue Reading →

Manastir Kastaljan

Kompleks manastira Kastaljan nalazi se na istočnoj strani Kosmaja, u ataru današnjeg sela Nemenikuće. U narodu ovo mesto ima naziv Zidine ili Manastir. Ostaci nekadašnjeg manastirskog kompleksa prvi put u literaturi pominju se kod Joakima Vujića, koji ga navodi pored Pavlovca i Tresija, kao ostatke starog manastira na Kosmaju.

0 Continue Reading →