Manastir Grabovac sa crkvom Sv. Nikole sagrađen je na mestu ranijeg manastira, za koji se veruje da su ga podigli kraljevi Milutin i Dragutin početkom 14. veka.