Skip to Content

Blog Archives

Manastir Fenek

Manastir su, po predanju, osnovali srpski despoti Maksim i Jovan Branković sa majkom despoticom Angelinom.

0 Continue Reading →

Manastir Fenek

Manastir Fenek smešten je u jugoistočnom delu Donjeg Srema, na teritoriji sela Jakova, udaljen 20 kilometara od Beograda. Manastirski kompleks se sastoji od crkve posvećene svetoj Petki, konaka koji okružuje crkvu sa tri strane i zasebne kapele takodje posvećene svetoj Petki.

0 Continue Reading →