Magistrat je u Zemunu osnovan 1751. godine, a 1755. dobio je prvu gradsku kuću.