Grobnica je otkrivena 1895. godine prilikom arheoloških iskopavanja. Ugradjena je u padinu manjeg uzvišenja na kome se danas nalazi seosko groblje. Orijentisana je istok-zapad.