Stambena zgrada dr Zdravka Đurića podignuta je 1934. godine prema projektu arhitekte Branislava Kojića.