Stambena zgrada dr Zdravka Djurića podignuta je 1934. godine prema projektu arhitekte Branislava Kojića.