Kuća trgovca Dušana Lazića je sagradjena 1932. godine, prema projektima istaknutog arhitekte Dragiše Brašovana. Oblikovana je u duhu ranog modernizma medjuratne beogradske arhitekture.