Kuća trgovca Dušana Lazića je sagrađena 1932. godine, prema projektima istaknutog arhitekte Dragiše Brašovana. Oblikovana je u duhu ranog modernizma međuratne beogradske arhitekture.