Kuća Popovića sagradjena je 1928. godine po projektu ovlašćenog gradjevinskog inženjera Dragoljuba A. Popovića za porodicu vojvode Vuka Vojina Popovića i njegovog brata Gligorija, člana Uprave grada Beograda.