Zemunska gradska kuća gradjena je 1910. godine u stilu secesije. Nalazila se u posedu inženjera Pavla Horvata koji je 1911. godine izradio novi regulacioni plan Zemuna.