Kuća dr Save Nedeljkovića je podignuta 1905. godine, prema projektu nepoznatog autora, kao ugaona visokoparterna, stambena varoška kuća „L“ osnove za gradskog fizikusa dr Savu Nedeljkovića.