Sopstvenu porodičnu kuću na Kotež-Neimaru arhitekta Milan Zloković je projektovao i sagradio 1927. godine.