Skip to Content

Blog Archives

Krsmanovićeva kuća na Terazijama

Podignuta je 1885. godine kao privatna kuća trgovca Marka O. Markovića. Braća Krsmanović su kupila imanje sa kućom na Terazijama 1898. godine.

0 Continue Reading →

Krsmanovićeva kuća na Terazijama

Izgradjena 1885. godine za beogradskog trgovca Marka O. Markovića, prema projektu arhitekte Jovana Ilkića

0 Continue Reading →