Konak kneginje Ljubice, podignut u periodu izmedju 1829. i 1830. godine, predstavlja jedan je od najreprezentativnijih sačuvanih primera gradjanske arhitekture prve polovine 19. veka u Beogradu.