Kao jedna od prvih modernih kasarni u Srbiji, zgrada je podignuta krajem XIX veka prema planovima arhitekte Dragutina Djordjevića u okruženju koje su činile i druge vojne gradjevine.