Skip to Content

Blog Archives

Kapetan Mišino zdanje

Kapetan Mišino zdanje, jedna od najreprezentativnijih beogradskih palata devetnaestog veka, sagradjeno je u periodu od 1857. do 1863. godine.

0 Continue Reading →

Kapetan Mišino zdanje

Kapetan Mišino zdanje utvrdjeno je za kulturno dobro od izuzetnog značaja 1979. godine.

0 Continue Reading →